Stichting De SchroefStichting de Schroef is in 2007 opgericht als samenwerkingsverband tussen atletiekvereniging DAK, hockeyvereniging MHCD en scholengemeenschap d’Oultremontcollege in Drunen. Met als doel: jeugd structureel aan het bewegen en sporten krijgen èn sportverenigingen te versterken daar waar nodig.

Als pilot-project introduceerde de stichting als een van de eersten in Nederland de buurtsportcoach. Inmiddels is het team uitgebreid naar acht vaste medewerkers, een vrijwilliger en structureel enkele stagaires. Dat is ook wel nodig, want ze zijn er niet meer alleen voor de jeugd en sportverenigingen. Ze organiseren, initiëren en coördineren beweegstimuleringsprojecten voor alle inwoners uit de gemeente Heusden en omgeving.

Al sinds de oprichting ondersteunt, ontzorgt en faciliteert Stichting de Schroef sportverenigingen in de gemeente Heusden. Hierbij kun je denken aan ondersteuning op het gebied van organisatie evenementen/activiteiten, fondsenaanvraag, ledenwerving en -behoud, vrijwilligersbeleid, communicatie en het opzetten van nieuw sportaanbod en/of overige beleidszaken.

Stichting de Schroef is een belangrijke spil voor het sociaal domein in de gemeente Heusden. Zij zetten sport in als middel voor bevordering van gezondheid, onderwijs en welzijn.

Buurtsportcoach Lian van de Veerdonk is namens Stichting de Schroef als

verenigingsondersteuner verbonden aan DAK. Haar taken zijn onder anderen:


-  ondersteunen bij de organisatie van de atletiekochtenden en -middag voor
   basisschoolleerlingen;
-  adviseren van het jeugdbestuur;
-  ondersteunen van de PR-commissie van de Drunense Duinenloop;
-  coördineren van verhuur van de accommodatie;
-  coördineren en organiseren kledinginzameling in Sportpark De Schroef (wist je
   dat een deel van de opbrengsten naar DAK gaat?).

Meer weten over wat Stichting de Schroef allemaal doet? Check www.stichtingdeschroef.nl​ of één van de social media kanalen @stichtingdeschroef.

Terug naar boven