Stichting De Schroef

Over Stichting De Schroef

Stichting De Schroef is een particulier initiatief  in de gemeente Heusden, ontstaan vanuit een samenwerking tussen een aantal sportverenigingen (DAK en MHCD) en het onderwijs. De Stichting heeft ten doel om het aanbod van en deelname aan naschoolse sport, voor zowel leerlingen van de basisschool als leerlingen van de middelbare school, uit te breiden. Verder is het de bedoeling om verenigingen in staat te stellen hun maatschappelijke functie vorm te geven door ondersteuning via combinatiefunctionarissen bij zaken als het vrijwilligersbeleid, ledenwerving, wet- en regelgeving en externe communicatie. Daarbij is het tevens de bedoeling om de efficiëntie en effectiviteit van de inzet en het aanbod van organisaties op gebied van onderwijs en sport door middel van samenwerking te verbeteren.

Inmiddels bestaat de samenwerking uit een middelbare school, drie basisscholen, twee BSO’s en zes sportverenigingen. Voor 2011 worden er afspraken gemaakt met nog een tweetal sportverenigingen en vier basisscholen m.b.t. de activiteiten. De stichting biedt daarmee werk aan 3fte’s. De samenwerking resulteerde al in tal van projecten. Van jaarlijkse naschoolse sportprogramma’s voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs en diverse scholenprojecten tot topsportbezoeken en sportieve weekendactiviteiten in een dorpskern. Stichting de Schroef is daarmee binnen de gemeente Heusden een belangrijk bindmiddel voor gezondheid, onderwijs, sport en welzijn.

Jury Leisure & Sport Totaal Award:
Paul Coppes, directeur VSG tevens voorzitter van de vakjury
Kim van der Haar, Business Unit Manager Congressen, Arko
Marcel Tap, directeur Recron service, Recron.

Terug naar boven