Update Coronavirus 9 mei 2010: IEDEREEN weer sporten

10 mei 2020

Op woensdag 6 mei jl. zijn er door Premier Rutte nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als atletiekvereniging waren we benieuwd naar de versoepeling voor de sport en die was er.
 

Was het voor de jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april alweer mogelijk om te sporten, nu is het ook vanaf 11 mei a.s. mogelijk voor sporters vanaf 19 jaar weer in groepen te sporten. Wel met de nodige restricties.
 

Voor de atletiekverenigingen zijn er door de Atletiekunie en NOC*NSF protocollen opgesteld en er heeft afstemming met de gemeente plaats gevonden. Het bestuur heeft op basis van de protocollen een specifiek protocol voor DAK opgesteld. Dit voldoet aan alle regels en is hier te downloaden.

Vanaf 11 mei gaan we weer in groepsverband starten en alles volgens het protocol. In het protocol zijn regels opgenomen onderverdeeld naar:

 • Algemene regels, voor iedereen
 • Aanvullende regels voor trainers
 • Aanvullende regels voor trainenden (iedereen die bij DAK “beweegt”)

Een dringend verzoek het protocol door te lezen en kennis te nemen van de regels. Als iedereen op de hoogte is en zich er aan houdt maken we het mogelijk weer op een verantwoorde wijze te kunnen gaan sporten. DAK heeft er voor gekozen een Intelligente Start-up te doen. We hebben regels, maar willen niet alles tot in detail beschrijven. Trainers stemmen onderling het gebruik van de baan af en er wordt soms in plaats van op de baan op de weg getraind. Trainenden zorgen ervoor dat ze zich aan de regels houden; dit verlicht de taak van trainers. Zo moet het gaan lukken.
 

Het protocol is van toepassing op alle trainingen; dit is voor op de baan en het trainen in de openbare ruimte, de weg, Drunense Duinen enzovoort.

Door de gemeente worden controles uitgevoerd door handhavers. Bij overtredingen van de regels heeft de gemeente de mogelijkheid in te grijpen en voor ons vervelende maatregelen te nemen. Laten we dit voorkomen.
 

Velen zullen blij zijn weer aan de gang te kunnen, maar er zullen ook leden zijn die nog terughoudend zijn. Een ieder is vrij in zijn keuze, dit geldt ook voor de trainers. Zij bepalen zelf of ze bereid zijn trainingen te geven.


Door het RIVM wordt aangegeven dat leden boven de 70 in de risicogroep vallen. Ook op een andere wijze kun je in een risicogroep vallen. Bepaal zelf of je weer deel wilt gaan nemen aan de activiteiten, raadpleeg zo nodig je huisarts. Deze regel geldt ook voor trainers, vrijwilligers en begeleiders.

We proberen alles met minimale aanpassingen te laten verlopen, toch zijn er een paar aanpassingen dit heeft te maken met baanbezetting en spreiding van concentraties leden. Dit zijn de aanpassingen van de trainingstijden en aanwijzingen:

 • Maandag
  • Met alle groepen op de baan is de belasting te groot, trainers stemmen af wie er buiten de baan traint
  • Loopgroep 4D en de snelwandelaars starten om 19:15 i.p.v..19:00
 • Dinsdag
  • Trainers stemmen onderling af alle groepen op de baan kunnen blijven of een groep een buiten de baan gaat.
  • Beweegkuur op standaard tijd.
 • Woensdag
  • Met alle groepen op de baan is de belasting te groot, trainers stemmen af wie er buiten de baan traint
  • Loopgroep 4C, 3A en 3B starten om 19:15 i.p.v. 19:00
 • Donderdag
  • Met alle groepen op de baan is de belasting te groot, trainers stemmen af wie er buiten de baan traint
  • Junioren A /Senioren, Junioren B en C  Loopgroep starten om 19:15 i.p.v. 19:00
 • Vrijdag
  • Standaard tijden
 • Zaterdag

Zaterdag zijn er jeugd trainingen en trainingen voor volwassen vanaf Giersbergen.

  • Voor de trainingen op Giersbergen, volwassenen gaat er gewerkt worden met een inschrijfsysteem. Voor de eerste periode wordt er een met een maximale groep van 10 atleten per trainer getraind. Op basis van ervaring wordt bepaald of dit aangepast moet worden. Meer informatie over de wijze van inschrijven volgt.
  • Jeugd traint op normale wijze.

Trainers houden de mogelijkheid binnen de eigen groep aangepaste tijden te hanteren, zij zullen dit binnen de groep communiceren.

Start to Run, hiervoor worden door de trainers zelf afspraken gemaakt met de deelnemers.


Turnvereniging SHJ maakt voor een aantal jeugdtrainingen gebruik van de DAK Accommodatie. Dit is op woensdag en vrijdag van 16:15 tot 20:15. Zij zullen alleen op het grasveld trainen. Het kan dat dit binnen afzienbare tijd verandert. SHJ beschikt over sleutels van de accommodatie.


Het bestuur wenst iedereen een mooie start en als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we weer fijn sporten.


Met vriendelijke groet,

het bestuur 
www.dakdrunen.nl
Afgelopen week zijn de atleten van Atletiekvereniging DAK Drunen weer begonnen met trainen op de atletiekbaan in Drunen. De atleten… Meer >
 
6 Mei 2020 Zoals zojuist vernomen op de persconferentie van Rutte en De Jonge is het vanaf 11 mei weer toegestaan om buiten te… Meer >
 
Vanaf 29 april zullen de trainingen voor de jeugd weer opgestart worden! Social distancing vormt hierin de basis: zorgen voor een… Meer >
 
In de persconferentie van 21 april zijn er een aantal versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Voor de sport betekent… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven